Coaching

Coachen is mensen goesting laten krijgen om de dingen te realiseren die ze echt willen en hen daartoe de middelen aanreiken. Zo kan de coach dit verlangen samen met de klant in een stappenplan omzetten en er mee zorg voor dragen dat dit in daden wordt omgezet.

Zowel in privé als bedrijf

Coaching is mogelijk zowel in het privéleven als in een bedrijfscontext. U kunt het toepassen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten. Werknemers stimuleren en waarderen is goed voor hen én voor het bedrijf.

Wat wil u écht?

Coaching is geen therapie. Het vervangt ook geen therapie.
Als coach trachten we op een duurzame, warme manier verandering te brengen. Daarbij staan we stil en werken we aan wat u écht wil. Door aandacht te geven aan die vraag, is er veel mogelijk, heel veel.
Wat er mogelijk is? Dat is onvoorspelbaar, we ontdekken het gaandeweg samen!

De coach wordt overbodig

Een coach reikt hulpmiddelen aan, zodat de coachee beetje bij beetje zijn proces zelf in handen neemt.
De coach doet nooit het werk in zijn plaats, hij ondersteunt enkel het proces dat samen met de klant wordt ontdekt.